Uw kind staat altijd centraal

 

Visie en omgeving

De IJsselhoeve stelt het kind centraal. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn of haar tempo. De IJsselhoeve biedt spel- en ontwikkelingsmateriaal aan dat aansluit bij hun leeftijd en behoeftes. We stimuleren de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van ieder kind in de mate die passend is bij zijn of haar ontwikkelingsniveau. We proberen daarmee aan te sluiten bij de opvoeding van thuis door o.a. aandacht aan de wensen van u als ouders/verzorgers te besteden en hierover regelmatig met u van gedachten te wisselen.

Omgeving

De boerderij is een plek voor kinderen waar veel te beleven valt en waar kinderen veel ruimte hebben om te spelen en te ontdekken.De IJsselhoeve heeft een omheinde speelplaats waar de kinderen veilig buiten kunnen spelen. Daarnaast is er een speelschuur, zodat de kinderen ook bij slecht weer naar buiten kunnen.

Onder begeleiding van de leidsters gaan de kinderen ook de boerderij verder bekijken. Zo kunnen de kinderen de dieren knuffelen en verzorgen, fruit rapen, trampoline springen en de groentetuin verzorgen.

Stuur een berichtje!

Buitenspelen is heerlijk!

Wilt u ook dat uw kind geniet van buiten zijn en actief bezig is gedurende de dag? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag!

Waarom De IJsselhoeve?

Ten eerste stellen wij als geen ander uw kind centraal. In een veilige, stimulerende omgeving dragen wij er zorg voor dat uw kind zich goed ontwikkeld en sociale vaardigheden op doet. Ons team bestaat uitsluitend uit gediplomeerd personeel met jarenlange kennis en ervaring.

Ten tweede vinden wij het belangrijk dat een kind de nodige beweging krijgt en daarbij zoveel mogelijk in de gezonde buitenlucht is. Uiteraard altijd onder begeleiding om de maximale gezond- en veiligheid van uw kind te garanderen. Wilt u meer weten over De IJsselhoeve, ons beleid of team? Neem gerust contact met ons op om u uitgebreid te laten informeren!

U kunt uw kind ook direct inschrijven. Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen nemen we altijd eerst contact met u op.

De hoogste kwaliteit

Met de invoering van de Wet kinderopvang januari 2005 is de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit meer bij de kinderopvang zelf gelegd. De wet regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving. Deze wet stelt als eis dat ieder dagverblijf een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitvoert.

Dankzij nieuwe wetten en een betere controle op naleving hiervan is de kwaliteit van kinderdagverblijven er in Nederland op vooruit gegaan. De IJsselhoeve heeft er, sinds haar bestaan, altijd naar gestreefd een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Het belang van uw kind staat bij ons voorop.

Wij publiceren dan ook altijd met trots het meest recente inspectierapport, opgesteld door de GGD.

Kinderdagverblijf De IJsselhoeve
IJsselveld 21
3417 XH Montfoort

Tel:(0348) - 41 11 77
Mob:(06) 12 15 97 92
E-mail:info@de-ijsselhoeve.nl

Contact