Meer betrokkenheid

De oudercommissie

De oudercommissie is een door de overheid verplichte instelling met adviesfunctie en adviesrecht binnen de kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat de commissie enerzijds de ondernemer en medewerkers waar mogelijk ondersteunt en anderzijds de wensen en meningen van ouders op verantwoorde wijze vertegenwoordigt.

De medewerkers van het dagverblijf zijn altijd het eerste aanspreekpunt, maar de oudercommissie mag aangesproken worden wanneer u dit als ouder nodig acht.

De oudercommissie overlegt vier keer per jaar. De data worden eens per jaar vastgesteld en aan de ouders gemaild. De notulen van de vergadering worden via de mail verspreid en worden ook in het ouderportaal geplaatst. 

Stuur een berichtje!

Buitenspelen is heerlijk!

Wilt u ook dat uw kind geniet van buiten zijn en actief bezig is gedurende de dag? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag!

Kinderdagverblijf De IJsselhoeve
IJsselveld 21
3417 XH Montfoort

Tel:(0348) - 41 11 77
Mob:(06) 12 15 97 92
E-mail:info@de-ijsselhoeve.nl

Contact