Overzicht van prijzen

 

Tarieven

Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van de kinderopvang. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage aanvragen bij de belastingdienst. Zie hiervoor de website:  www.belastingdienst.nl en dan vervolgens naar toeslagen. 

Het uurtarief in 2024 is € 9,95 per uur. De maandprijs is gebaseerd op een openstelling van 10,5 uur per dag, gedurende 52 weken per jaar gedeeld door 12 maanden. Klik hier voor een overzicht van de kosten en uren, afhankelijk van het aantal dagen opvang.

De facturen worden maandelijks in het ouderportaal geplaatst. De ouders kunnen kiezen voor automatische incasso of zelf maandelijks de factuur betalen.

Jaarlijks wordt de prijs aangepast volgens indexcijfer huishoudens en CAO aanpassingen. De prijsaanpassing moet worden goedgekeurd door de oudercommissie.

 

Openingstijden

De IJsselhoeve is het hele jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen. Dagelijks is het kinderdagverblijf geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op 24 december en 31 december sluit het kinderdagverblijf om 16.00 uur. 

Voeding en verzorging

Bijna alle voedings- en verzorgingsmiddelen verzorgt De IJsselhoeve, zoals fruit, broodmaaltijd, dagelijks soep van verse groente, verantwoorde tussendoortjes, drinken en luiers. Flesvoeding en de fles voor de baby’s moeten zelf meegenomen worden. Speciale voeding, zoals glutenvrije voeding, is niet bij de prijs inbegrepen.

 

Buitenspelen is heerlijk!

Wilt u ook dat uw kind geniet van buiten zijn en actief bezig is gedurende de dag? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag!

Waarom De IJsselhoeve?

Ten eerste stellen wij als geen ander uw kind centraal. In een veilige, stimulerende omgeving dragen wij er zorg voor dat uw kind zich goed ontwikkeld en sociale vaardigheden op doet. Ons team bestaat uitsluitend uit gediplomeerd personeel met jarenlange kennis en ervaring.

Ten tweede vinden wij het belangrijk dat een kind de nodige beweging krijgt en daarbij zoveel mogelijk in de gezonde buitenlucht is. Uiteraard altijd onder begeleiding om de maximale gezond- en veiligheid van uw kind te garanderen. Wilt u meer weten over De IJsselhoeve, ons beleid of team? Neem gerust contact met ons op om u uitgebreid te laten informeren!

U kunt uw kind ook direct inschrijven. Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen nemen we altijd eerst contact met u op.

De hoogste kwaliteit

Met de invoering van de Wet kinderopvang januari 2005 is de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit meer bij de kinderopvang zelf gelegd. De wet regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving. Deze wet stelt als eis dat ieder dagverblijf een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitvoert.

Dankzij nieuwe wetten en een betere controle op naleving hiervan is de kwaliteit van kinderdagverblijven er in Nederland op vooruit gegaan. De IJsselhoeve heeft er, sinds haar bestaan, altijd naar gestreefd een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Het belang van uw kind staat bij ons voorop.

Wij publiceren dan ook altijd met trots het meest recente inspectierapport, opgesteld door de GGD.

Kinderdagverblijf De IJsselhoeve
IJsselveld 21
3417 XH Montfoort

Tel:(0348) - 41 11 77
Mob:(06) 12 15 97 92
E-mail:info@de-ijsselhoeve.nl

Contact