Personeel De IJsselhoeve

 

Personeel

Het personeel van De IJsselhoeve neemt voor een belangrijk deel van de dag de taken van ouders en/of verzorgers over. Daarom heeft De IJsselhoeve uitsluitend gediplomeerde medewerkers, in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) in dienst. De minimale opleiding is SPW3 of een andere passende beroepskwalificatie overeenkomstig de cao kinderopvang.

Veiligheid, verantwoord werken en het bieden van kwaliteit zijn voor de medewerkers vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn ze ook vol aandacht en vinden ze het erg leuk om met kinderen bezig te zijn! Daarnaast zorgen ze voor een veilig klimaat in de groep, zodat uw kind zich optimaal kan ontplooien.

Op alle dagen zijn er 3 horizontale groepen, een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep. Per groep wordt er gewerkt met vaste leidsters. Ook is er de beschikking over vaste invalkrachten. De vaste gezichten op de groep geven de kinderen een vertrouwd gevoel waardoor ze zich geborgen voelen.

Buitenspelen is heerlijk!

Wilt u ook dat uw kind geniet van buiten zijn en actief bezig is gedurende de dag? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag!

Waarom De IJsselhoeve?

Ten eerste stellen wij als geen ander uw kind centraal. In een veilige, stimulerende omgeving dragen wij er zorg voor dat uw kind zich goed ontwikkeld en sociale vaardigheden op doet. Ons team bestaat uitsluitend uit gediplomeerd personeel met jarenlange kennis en ervaring.

Ten tweede vinden wij het belangrijk dat een kind de nodige beweging krijgt en daarbij zoveel mogelijk in de gezonde buitenlucht is. Uiteraard altijd onder begeleiding om de maximale gezond- en veiligheid van uw kind te garanderen. Wilt u meer weten over De IJsselhoeve, ons beleid of team? Neem gerust contact met ons op om u uitgebreid te laten informeren!

U kunt uw kind ook direct inschrijven. Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen nemen we altijd eerst contact met u op.

De hoogste kwaliteit

Met de invoering van de Wet kinderopvang januari 2005 is de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit meer bij de kinderopvang zelf gelegd. De wet regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving. Deze wet stelt als eis dat ieder dagverblijf een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitvoert.

Dankzij nieuwe wetten en een betere controle op naleving hiervan is de kwaliteit van kinderdagverblijven er in Nederland op vooruit gegaan. De IJsselhoeve heeft er, sinds haar bestaan, altijd naar gestreefd een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Het belang van uw kind staat bij ons voorop.

Wij publiceren dan ook altijd met trots het meest recente inspectierapport, opgesteld door de GGD.

Kinderdagverblijf De IJsselhoeve
IJsselveld 21
3417 XH Montfoort

Tel:(0348) - 41 11 77
Mob:(06) 12 15 97 92
E-mail:info@de-ijsselhoeve.nl

Contact